Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék


Go to content

Alapítványról

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ALAPÍTVÁNY ZSÁMBÉK


Az Alapítvány 2007-ben, Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából alakult meg. Szent Erzsébet tiszteletére, az Ő áldozatos példáját követve, a szegény és tehetséges gyermekek támogatását tűzte maga elé célul az Alapítvány.

Szent Erzsébet a katolikus egyház első magyar nőszentje, II.András magyar király és Gertrúd királyné lánya, 1207-ben született.
Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék

Már négyéves korában eljegyezték a thüringiai tartománygróf fiával, és ettől kezdve vőlegényével együtt Wartburg várában nevelkedett. Miután jegyese váratlanul elhunyt, annak öccséhez, IV. Lajos őrgrófhoz adták feleségül. Erzsébet és Lajos házassága legendásan szép és boldog volt.

Erzsébet minden erejét és javait a betegek és szegények megsegítésére fordította. Menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. Lajos jótékonykodásában is együtt érzett feleségével és támogatta őt. Az 1225-ös éhínség idején az ő jóváhagyásával "fosztotta ki" Erzsébet a várat, hogy segíthessen az éhezőkön.

A keresztes hadjáratba induló férje félúton megbetegedett és meghalt. Az özvegyet minden vagyonától megfosztották, és három gyermekével a Marburg közelében fekvő birtokon igen nagy nyomorúságban tengődött. Elutasította II. Frigyes császár házassági ajánlatát, s magára öltötte a ferences harmadrend darócruháját. Marburgban életét betegeinek és szegényeinek szenteli, itt is alapít egy kórházat, ami ma is megvan.

Mindössze huszonnégy éves volt, amikor földi életét befejezte. IX. Gergely pápa négy év múlva, 1235-ben avatta szentté.

Szent Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában.

Ez a legenda jelenik meg
Melocco Miklós Árpádházi Szent Erzsébet című grafikáján is.

Szent Erzsébet a legismertebb magyar szent az egész világon! A lelki nemesség, az irgalmasság, a jótékonyság, a szolidaritás, a tevékeny felebaráti szeretet egyetemes jelképévé vált nemcsak Magyarországon és Európában, hanem a világ szinte valamennyi pontján. Kolumbia fővárosának, Bogotának a védőszentje: Santa Isabel Erzsébet de Hungaria.

Szent Erzsébet odaadó és áldozatos élete 800 év után is példaértékű a mai kor minden humánusan gondolkodó emberének.


Az Alapítvány alapítói: Kollárné Hermán Zsófia, Melocco Miklós

Az Alapítvány céljai a közhasznú célokkal:

* nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
* kulturális tevékenység
* hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az Alapítvány besorolási kategóriája:
közhasznú szervezet

Az Alapítvány induló vagyona: Melocco Miklós Árpádházi Szent Erzsébet című grafikája, amelynek képzőművészeti értéke: 150.000.- Ft, amelynek 1-50-ig számozott heliogravure másolati példányait (nyomat) az Alapítvány Kuratóriuma minden évben november 19-én, Erzsébet napján saját maga által rendezett kulturális árverésen értékesít és a befolyt összeget, mint az alapítói vagyon hozadékát az Alapítvány céljaira fordítja.

Az eredeti alkotás az Alapítvány tulajdonát képezi. Az alapítványi vagyont képező eredeti alkotás és a nyomatok készítésére alkalmas rézlemez a zsámbéki Premontrei Plébániahivatalnál van letétbe helyezve, míg az 1. számú nyomatot a zsámbéki Romtemplom kőtárában állítják ki.

Az alapítványi vagyon részévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes személyek és szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételekhez kötött pénzbeli és dologi adományai, amennyiben azokat az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja.

Az Alapítvány képviselő és kezelő szerve 5 tagú Kuratórium, amelynek tagjait és elnökét az Alapítók kérik fel.
A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működtetésről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.

A Kuratórium elnöke: Barabásné Szigyártó Erika
A Kuratórium tagjai:
Titkár: Nagy Réka
Kurátor: Győriné Beke Mária
Kollárné Hermán Zsófia
Sallai B. Sándor


A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

Nyitóoldal | Alapítványról | in Deutsch | Pályázati kiírások | Pályázati eredmények | Eseményeink | Oldaltérkép


Back to content | Back to main menu