Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék


Go to content

Ösztöndíj négynapos brüsszeli tanulmányútra

Pályázati kiírások

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
NÉGYNAPOS BRÜSSZELI TANULMÁNYÚTRA


Az Alapítvány azért jött létre, hogy a tanulmányaikat folytató zsámbéki és töki diákokat közép- és felsőfokú tanulmányaik végzésében segítse, ösztöndíj formájában.

Ez az ösztöndíj a Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíj Zsámbék


Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék Dr. Őry Csaba európai parlamenti képviselő felajánlásaként az Alapítvány lehetőséget biztosít három diák (két középiskolás és egy felsőfokú tanulmányokat végző), hogy 2009. év október hónapban négy napot az Európai Unio fővárosában, Brüsszelben töltsön.


* nappali tagozatos alapképzésben vesznek részt
* 14 év felettiek, és 25 év alattiak
* tanulmányi eredményeik kiemelkedő (középiskolásoknál min. 4,5 átlag, felsőfokú diákoknál min. 4,0 átlagot jelent )
* angol vagy német nyelvtudással rendelkeznek
* családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 % -át.

Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500,-Ft (Forrás: http://www.afsz.hu -352/2007.(XII.23.)Korm.rend.7.§)

Pályázni lehet:

Az alábbi dolgozat elkészítésével:

Téma: Mutassa be lakóhelyét (Zsámbék/Tök), ahogyan Ön látja, vagy amilyennek látni szeretné

Főcím: Szabadon választható

Alcím: Szabadon választható

Terjedelem: min. 5 nyomtatott oldal

Választható szempontok:

* környezetünk természeti értékei, természetvédelme, védett és védendő növény-és állatvilága, védett és védendő műemlékei
* az adott lakóhely/település helytörténetének egy kiemelt része, egy korszak bemutatása
* egy családtörténet, családfa bemutatásával
* ha tervezhetné lakóhelye jövőjét, írja le, milyennek képzeli az elkövetkező húsz évet (gazdasági, és társadalmi élet, művelődés és oktatás, településrendezési, építészeti, egyéb szempontok alapján)
* készítsen életútinterjút a település legidősebb lakójával
* készítsen interjút egy, a településen élő művésszel
* egyéb, itt fel nem sorolt szempont

A beérkező dolgozatokat, ha arra alkalmas, az Alapítvány honlapján megjelenítjük.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

1. Jelentkezési adatlap, mely tartalmazza a személyes adatokat, tanulmányi eredményeket, a jővőbeni célokat, miért érdeklődik az Európai Unio iránt ( >>> letölthető adatlap )
2. Iskolalátogatási bizonyítvány
3. Felsőfokú oktatásban érvényes hallgatói jogviszony igazolása
4. Szűlők, (eltartók) jövedelem igazolása
5. Tanulmányi eredmények igazolása: bizonyítvánnyal/lezárt index-szel

A pályázatok beadási határideje 2009. augusztus 30.
A pályázatot írásban kell benyújtani az Alapítvány címére:

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék
2072 Zsámbék Mányi u. 64.


A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma rangsorolja. A rangsor és az Alapítvány ösztöndíj kerete alapján dől el az ösztöndíjban részesülő hallgatók végleges listája. A szociális rászorultságot a Kuratórium otthonlátogatással is vizsgálja.

A pályázók a Kuratórium döntése ellen fellebbezéssel nem élhetnek.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
Az Alapítvány ösztöndíj odaítéléséről írásban értesíti a pályázót.

Az Alapítvány az eredmény kihirdetése után személyes egyeztetést kezdeményez a szülőkkel/eltartókkal.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti a ösztöndíjazott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, illetve az ösztöndíjazott az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjazott a pályázati felhívásban, a szerződésben foglaltakat megszegi.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az Alapítványt.

Az értesítési kötelezettség áll fenn az alábbi adatok változásakor:

* tanulmányok halasztása
* tanulmányok helyének megváltozása
* személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása
* tanulmányok megszüntetése

Zsámbék, 2009. június 26. Kuratóriuma

[ Nyomtatható változat ]


Nyitóoldal | Alapítványról | in Deutsch | Pályázati kiírások | Pályázati eredmények | Eseményeink | Oldaltérkép


Back to content | Back to main menu