Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék


Go to content

Ösztöndíj használt asztali számítógépre

Pályázati kiírások

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
Ösztöndíj használt asztali számítógépre


Az Alapítvány azért jött létre, hogy a tanulmányaikat folytató zsámbéki és töki diákokat közép- és felsőfokú tanulmányaik végzésében segítse, ösztöndíj formájában.

Ez az ösztöndíj a Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíj Zsámbék


Pest Megye Önkormányzata valamint dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlése elnökének támogatásából az Alapítvány a rászoruló diákok részére használt asztali számítógépekre és tartozékaikra hirdet pályázati lehetőséget.

Pályázhatnak azok a zsámbéki és töki, állandó lakóhellyel rendelkező, nehéz szociális helyzetű diákok, akik


* nappali tagozatos alapképzésben vesznek részt
* 14 év felettiek, és 25 év alattiak
* tanulmányi eredményeik kiemelkedő (középiskolásoknál min. 4,5 átlag, felsőfokú diákoknál min. 4,0 átlagot jelent )
* családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 % -át. ( A 2009.január 5-én hatályos jogszabályok alapján az öregségi nyugdíjminimum: 28.500,- Ft. Forrás: http://www.afsz.hu)

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

1. Jelentkezési adatlap, mely tartalmazza a személyes adatokat, tanulmányi eredményeket. ( >>> letölthető adatlap )
2. Iskolalátogatási bizonyítvány
3. Felsőfokú oktatásban érvényes hallgatói jogviszony igazolása
4. Szűlők, (eltartók) jövedelem igazolása
5. Tanulmányi eredmények igazolása: bizonyítvánnyal/lezárt index-szel

A pályázatok beadási határideje: 2010. november 1.
A pályázatot írásban kell benyújtani az Alapítvány címére:

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék
2072 Zsámbék Mányi u. 64.


A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma rangsorolja. A rangsor és az Alapítvány ösztöndíj kerete alapján dől el az ösztöndíjban részesülő hallgatók végleges listája. A szociális rászorultságot a Kuratórium otthonlátogatással is vizsgálja.

A pályázók a Kuratórium döntése ellen fellebbezéssel nem élhetnek.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
Az Alapítvány ösztöndíj odaítéléséről írásban értesíti a pályázót.

Az Alapítvány az eredmény kihirdetése után személyes egyeztetést kezdeményez a szülőkkel/eltartókkal.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti a ösztöndíjazott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, illetve az ösztöndíjazott az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjazott a pályázati felhívásban, a szerződésben foglaltakat megszegi.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az Alapítványt.

Az értesítési kötelezettség áll fenn az alábbi adatok változásakor:

* tanulmányok halasztása
* tanulmányok helyének megváltozása
* személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása
* tanulmányok megszüntetése

Zsámbék, 2009. november 30.

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék
Kuratóriuma

[ Nyomtatható változat ]


Nyitóoldal | Alapítványról | in Deutsch | Pályázati kiírások | Pályázati eredmények | Eseményeink | Oldaltérkép


Back to content | Back to main menu