Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék


Go to content

Ösztöndíj német nyelv tanulására

Pályázati kiírások

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
ÚSZÁSOKTATÁSRA
2010. NYÁRI SZÜNIDŐ


Az Alapítvány a Kondorosi úti Nyéki Imre Uszoda tulajdonosai és vezetése adományaként, sporttábori keretek között történő úszástanulásra pályázatot hirdet.

A gyermekek napi egy edzésjellegű foglalkozáson, a választott sportágban, és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek megfelelő csoportokban. A köztes időt strandolással, kézműves foglalkozással és szervezett játékprogramokkal töltik a gyerekeknek az uszoda közönségétől elzárt területen, kis csoportokban. Az úszásoktatás és a strandolás az uszoda területén lesz, minden esetben csoportonként két felügyelő kíséretével.


A sporttábor időpontja: 2010. június 21-től egyhetes turnusokban egyeztetés szerint
A sporttábor helyszíne: Kondorosi úti Nyéki Imre Uszoda 1116 Budapest Kondorosi út. 14.
A résztvevők tízórai-ebéd-uzsonna ellátásban részesülnek.
A diákok naponta történő utaztatását az úszásoktatásban részesülő gyermekek szüleivel történő egyeztetéssel oldja meg az Alapítvány.

Pályázhatnak azok a zsámbéki és töki, állandó lakóhellyel rendelkező, nehéz szociális helyzetű diákok, akik


* nappali tagozatos alapképzésben vesznek részt
* 7 év felettiek, és 12 év alattiak
* tanulmányi eredményeik kiemelkedő
* családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 % -át. ( A 2009.január 5-én hatályos jogszabályok alapján az öregségi nyugdíjminimum: 28.500,- Ft. Forrás: http://www.afsz.hu)

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

  • Jelentkezési lap, mely tartalmazza a személyes adatokat, tanulmányi eredményeket >>>letölthető jelentkezési lap
  • Iskolalátogatási bizonyítvány
  • Egy hétnél nem régebbi orvosi alkalmassági igazolás, "egészséges közösségbe mehet" orvosi engedéllyel
  • Testnevelő tanár ajánlása
  • Szülők, (eltartók) jövedelem igazolása

A pályázatok beadási határideje: 2010. május 30.
A pályázatot írásban kell benyújtani az Alapítvány címére:

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék
2072 Zsámbék Mányi u. 64.


A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma rangsorolja. A rangsor és az Alapítvány ösztöndíj kerete alapján dől el az ösztöndíjban részesülő hallgatók végleges listája. A szociális rászorultságot a Kuratórium otthonlátogatással is vizsgálja.

A pályázók a Kuratórium döntése ellen fellebbezéssel nem élhetnek.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
Az Alapítvány ösztöndíj odaítéléséről írásban értesíti a pályázót.

Az Alapítvány az eredmény kihirdetése után személyes egyeztetést kezdeményez a szülőkkel/eltartókkal.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti a ösztöndíjazott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, illetve az ösztöndíjazott az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjazott a pályázati felhívásban, a szerződésben foglaltakat megszegi.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az Alapítványt.

Az értesítési kötelezettség áll fenn az alábbi adatok változásakor:

* tanulmányok halasztása
* tanulmányok helyének megváltozása
* személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása
* tanulmányok megszüntetése

Zsámbék, 2010. április 28.

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék
Kuratóriuma

[ Nyomtatható változat ]


Nyitóoldal | Alapítványról | in Deutsch | Pályázati kiírások | Pályázati eredmények | Eseményeink | Oldaltérkép


Back to content | Back to main menu